Akademia EKF jest projektem realizowanym w ramach Europejskiego Kongresu Finansowego, zrzeszającym wyróżniających się studentów i młodych absolwentów z Polski i z zagranicy. Jest to cykliczne przedsięwzięcie realizowane od 2014 roku powstałe z inicjatywy Pana Mateusza Morawickiego, wówczas Prezesa Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A


 

 • 7

  Edycji Akademii EKF

 • 777

  Członków Akademii EKF

 • 165

  Opublikowanych esejów

 • 35

  Spotkań z liderami

 • 5

  Rekomendacji

Cel Akademii

 •  

   

   

  Celem głównym projektu jest motywowanie studentów do pogłębiania wiedzy z zakresu stabilności finansowej i zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego oraz proponowania pragmatycznych rozwiązań. Istotnym elementem jest również zachęcenie studentów do zabrania głosu w debacie o wyzwaniach gospodarczych stojących przed Polską i Europą.

Misja Akademii

 •  

   

   

  Misją Akademii EKF jest motywowanie i inspirowanie studentów i młodych absolwentów do podejmowania wyzwań oraz aktywnego kształtowania kariery zawodowej. Ponadto ważne jest budowanie świadomości, że rozwijanie indywidualnych kompetencji przyczynia się do rozwoju gospodarczego i społecznego. Akademia ułatwia kontakt z liderami biznesu i ekspertami z dziedziny gospodarki. Możliwość podjęcia rozmowy na temat przyszłości zawodowej studentów, o ich pomysłach, obawach i problemach, z którymi spotykają się wkraczając na profesjonalną ścieżkę zawodową, a także o przyszłości Polski i Unii Europejskiej jest w opinii uczestników nieocenioną wartością dodaną projektu.

Członkowie Akademii

 •  

   

   

  Członkami Akademii są studenci zainteresowani szeroko pojęta tematyką finansów zarówno w aspekcie teoretycznym jak i praktycznym oraz wiążących z tym obszarem swoją przyszłość zawodową. Corocznie w projekcie uczestniczy około 100 studentów.

  W ramach Akademii EKF na polskich uczelniach organizowane są otwarte spotkania i wykłady. Członkowie Akademii mogą ponadto otrzymać wsparcie ze strony organizatora Akademii EKF w realizacji własnych inicjatyw na swoich uczelniach.

  Akademia EKF jest otwarta na współpracę z aktywnymi organizacjami studenckimi.

 • Głównymi aktywnościami Akademii są:

  • Publikacja książkowa „Co zmienilibyśmy w Polsce i Europie” będąca zbiorem tematycznych esejów studentów biorących udział w konkursie na najciekawszy esej. Wydawnictwo co roku porusza obszary tematyczne aktualnej sytuacji w Polsce i Europie, a także spekulacji na temat zbliżających się problemów lub wizji przyszłości w obszarach nowych technologii, sektora finansowego i Unii Europejskiej.
  • Zjazd akademii w trakcie Europejskiego Kongresu Finansowego: uczestnictwo w wydarzeniu, spotkania z liderami świata biznesu i polityki, warsztaty specjalistyczne, panele dyskusyjne, debaty oksfordzkie oraz konkurs esejów i liczne spotkania networkingowe. Niewątpliwie kluczowym aspektem zjazdu podczas EKF jest możliwość czynnego udziału we wszystkich debatach oraz wydarzeniach towarzyszących.
  • Członkostwo w Klubie Odpowiedzialnych Finansów przy Europejskim Kongresie Finansowym polegające na zaangażowaniu członków Akademii w konsultacje tematyczne i uczestnictwo w seminariach klubu
  • Udział członków Akademii w wydarzeniach realizowanych w ramach Projektu EKF m.in.:
   – Kongres Bankowości Detalicznej
   – Kongres Consumer Finance
   – IT w instytucjach finansowych
   – Kongres Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej
   – Seminarium Zarządzanie Ryzykiem i Kapitałem w Bankach

  Członkowie Akademii są również autorami Rekomendacji Europejskiego Kongresu Finansowego, które włączane są do zbioru najważniejszych Rekomendacji Kongresu. Do tej pory studenci przygotowali i przedstawili rekomendacje:

  • „Współpraca polskich uczelni z biznesem” (2014)
  • „Polska rajem dla talentów” (2015)
  • „Pobudzanie przedsiębiorczości wśród młodego pokolenia” (2016)
  • „Budowanie odpowiedzialności finansowej Polaków” (2017)

   

  Zapraszamy do odwiedzenia serwisu Akademii EKF.

Wybierz wydarzenie
Europejski Kongres Finansowy14-16 czerwca 2021

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie